zamknij stronę


Stolica - Madryt
Ludność - 40,8 mln
Przystąpienie do Wspólnot Europejskich (późniejsza UE) - 1986r.
Referendum - nie było.


BILANS "ZYSKÓW I STRAT" HISZPANII PO WEJŚCIU DO STRUKTUR UE:

· około 10-cio krotne zwiększenie inwestycji zagranicznych;
· 3,5-krotny wzrost wymiany handlowej i zagranicznej;
· wzrost konkurencyjności gospodarki hiszpańskiej;
· poprawa infrastruktury: 
    – wzrost budowy dróg, 
    – AVF tzw. szybka kolej;
· zwiększenie efektywności rolnictwa:
    – zmniejszenie liczby rolników (z 1,8 mln do 0,9 mln),
    – wzrost powierzchni gospodarstw rolnych;
· wzrost eksportu warzyw i mięs.


· z powodu przepisów UE o ochronie wód zmniejszono o połowę liczbę kutrów rybackich;
· z unijną konkurencją przegrały:
    – hiszpańskie mleczarnie;
    – górnictwo w północnohiszpańskiej Asturii.


Przystępując do UE produkt krajowy brutto na mieszkańca PKB mierzony parytetem siły nabywczej wynosił 70% unijnego. W 1998 roku wzrósł do prawie 80%, natomiast w chwili obecnej sięga 83%.

47-400 Racibórz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324