Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na  BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!W dniu 26. lutego b.r. druyna naszej Szkoy,uczniowie
kl. III mat-fiz: Mateusz Joczyk, Karol Mynarczyk i Mateusz Myga, przygotowywani przez swojego nauczyciela fizyki, mgr Janusza Sobczaka, wywalczyli tytu laureata XXXI Wojewdzkiego Druynowego Konkursu Fizycznego o Puchar Dyrektora Paacu Modziey w Katowicach.
Mateusz Joczyk uzyska ponadto indywidualne wyrnienie w etapie zadaniowym. Konkurs skada si ze wstpnego etapu zadaniowego, odbywajcego si w wybranych szkoach naszego wojewdztwa. Nastpnie druyny, ktrych uczniowie uzyskali cznie okrelone minimum punktw, zostay zakwalifikowane do udziau w kolejnym etapie, skadajcym si z dwch czci: zadaniowej oraz konkursu na zabawk - model dydaktyczny z fizyki. Dzieem naszej druyny by tzw. rezonatorek, ktry zosta oceniony dosy wysoko. Ostatni, trzeci etap - fina, polega na quizie z zakresu nowinek naukowych i noblistw z fizyki ostatniego 10-lecia, oraz na udziale w czci dowiadczalnej. Finalici musieli zaplanowa i przeprowadzi dwa zadane dowiadczenia, a nastpnie opracowa ilociowo ich wyniki. Potem, w innych ju salach, stawali przed zadaniem polegajcym na wyjanianiu lub przewidywaniu skutkw prezentowanych im eksperymentw. Rezultat – sidme miejsce w wojewdztwie. Jako laureaci, nasi zwycizcy zwolnieni s z postpowania kwalifikacyjnego na Politechnice lskiej na kierunek: fizyka techniczna.

J. S.Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390802
dzisiaj: 8

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.614145 s